Tørk og Toa

Å få alle ender til å møtes


På årsmøtet den 20. mars 2012 ble det vedtatt at håndballgruppen skal arrangere tørk- og toa-dugnad 2 ganger i året. En dugnad på høsten og en på våren. Dugnaden kommer som en erstatning for inntekten vi tidligere hadde via loddsalg NHF, som ikke lenger eksisterer. En slik ekstradugnad gjør at aktivitetsavgiften kan holdes stabil. Tanken er at spillerne, evnt. med hjelp fra sine foreldre, kan videreselge papiret til venner, familie og naboer. Tørk- og toa-dugnad er obligatorisk for alle lag.Hver familie/husstand må selge minst 3 enheter (heretter kalt pakke). I familier med flere barn i håndballgruppa bestiller man en "pakke" på det eldste barnets lag.
Vi håper imidlertid at familiene klarer å selge flere enn 3 enheter, slik at det drypper et bidrag også til lagkassen/lagkassene. Lagene får altså en flott mulighet til å tjene noen kroner ved salg av noe vi alle trenger, i tillegg til å bidra til en god inntekt til håndballgruppa. For hver solgte enhet tjener laget 50 kr.
Det er mulig å kjøpe seg fri fra dugnaden, men da vil det dessverre ikke tildeles noen andel til det respektive lag. Da går bidraget helt og holdent til håndballgruppa.


Forslag til Salgsbrev


Levert av IdrettenOnline