Bli medlem i håndballgruppa

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til oss.


For å delta i håndballgruppa må den aktive være medlem av Bækkelagets Sportsklub (BSK), enten individuelt eller som en del av familiemedlemskap. Innmelding i BSK gjør du nå ved å registrere deg på MinIdrett: http://minidrett.no. Medlemskontingent for dette faktureres fra hovedklubben.Via MinIdrett skal du også melde deg inn i håndballgruppa. Som aktivt medlem i håndballgruppa må du betale aktivitetsavgift. Nytt for sesongen 2014/2015 er at klubben har innført et nytt medlemssystem som forenkler mange manuelle prosesser, og i den forbindelse går vi over til elektronisk fakturering. Alle medlemmer vil få tilsendt faktura for aktivitetsavgift til sin bruker i MinIdrett, og betaling gjøres ved pålogging på MinIdrett og følge prosedyrene som angitt senere i dette skrivet.En systemgenerert melding om mottatt faktura vil sendes til brukerens registrerte mailadresse i MinIdrett. Har du ikke mottatt beskjed om faktura, og finner du ikke noen faktura når du logger på MinIdrett, ta kontakt med kontoret på mail: bsk.handball@gmail.com / bsk.hb.okonomi@gmail.comHer finner du:
Veiledning MinIdrett


Levert av IdrettenOnline