Ekstraordinært årsmøte i Bækkelagets Sportsklub

Postet av Bækkelagets SK den 14. Nov 2018

Etter klubbens lover § 17 b) innkaller Hovedstyret i BSK med dette til ekstraordinært årsmøte i Bækkelagets Sportsklub, tirsdag 11. desember 2018 kl. 18.00, i lokalene i Ekebergveien 101.

DAGSORDEN:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet
  2. Velge dirigent(er) og referent(er)
  3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  5. Innkomne forslag

Hovedstyret innstiller på følgende vedtak: Basert på de foreløpige planene, som i innhold og størrelse fremkommer i forslaget til regulering, ber Bækkelagets Sportsklubs ekstraordinære årsmøte Hovedstyret om å arbeide videre med prosjektering, organisering, driftskonsept og finansiering av dette idrettsanlegget. 

Årsmøtet ber Hovedstyret se til at nødvendig fagkompetanse hentes inn for å kvalitetssikre alle sider av prosjektet. Årsmøtet ber Hovedstyret om å legge frem nødvendig beslutningsgrunnlag og innstilling til vedtak for å føre prosjektet videre på klubbens årsmøte i 2019.


Grunnlagsdokumentene for det ekstraordinære årsmøtet finner du her: http://www.bekkelagets.no/p/28702/bsk-arena


Oslo, 14. november 2018 

Øystein Rikheim Sundelin, leder


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline