Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub

Postet av Bækkelagets SK den 29. Jan 2018

Det innkalles med dette til årsmøte i Bækkelagets Sportsklub tirsdag 20. mars 2018 kl. 18.00 på Bekkelagshuset

DAGSORDEN:

1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet

2. Velge dirigent(er) og referent(er)

3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

5. Beretninger for 2017, herunder gruppenes beretninger

6. Regnskaper for 2017 i revidert stand, herunder gruppenes regnskaper

7.  Innkomne forslag

8. Medlemskontingent for 2019

9. Budsjetter for 2018, herunder gruppenes budsjetter

10. Valg i henhold til §11

11. Godkjenne de valgte gruppestyrer

 

Oslo, 20. februar 2018 Øystein Rikheim Sundelin, leder

Dokumenter:

Årsberetning BSK_2017_endelig_redusert.pdf

Regnskap hovedkassen og gruppene.pdf

Gruppestyrer-2018.pdf

Valgkomiteens innstilling 2018.docx

Valgkomiteens arbeid 2018.pdf

innstilling til ny valgkom 2019.pdf

lovendringsforslag fra Hovedstyret.pdf

Hovedstyret innstiller på følgende kontingent for BSK i 2018.pdf

OBS: Reviderte regnskaper, budsjettforslag, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig på klubbens kontorer senest 6. mars 2018.0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline