Norway Cup 2020 er avlyst

Postet av Bækkelagets SK den 30. Apr 2020

I helgen kom den kjedelige beskjeden som vi i BSK forventet, men likevel fryktet. Det er med sorg i hjertet at vi må avlyse årets Norway Cup.

Som følge av koronaviruset besluttet i dag myndighetene å avlyse alle arrangementer med over 500 mennesker frem til 1. september. Dette er selvsagt noe vi respekterer i den alvorlige situasjonen som verden står i for øyeblikket. Dermed blir det ingen fotballfest på Ekebergsletta i 2020. 

Vi vil samtidig få takke for det enorme engasjementet våre medlemmer har vist i forbindelse med disse spesielle tidene, og lover å holde dere oppdatert om hva som rører seg i klubben fremover. 

Vi ønsker alle lag, deltagere, trenere, lagledere, foreldre, foresatte og publikum tilbake til en gedigen folkefest i 2021!

Vi i Norway Cup-ledelsen jobber nå med å få til alternative og spennende løsninger, og kommer tilbake med mer informasjon.

Med sportslig hilsen 

BSK/Norway Cup-administrasjonen.


0 Kommentar

Ny dato for årsmøte - 15. juni!

Postet av Bækkelagets SK den 20. Apr 2020

BSKs årsmøte 2020 skulle vært avholdt 31.mars. Det ble i likhet med all annen aktivitet og møtevirksomhet utsatt på ubestemt tid. Alle norske idrettslag har fått dispensasjon til å avholde årsmøtene senere enn lovene tilsier, senest 15.juni. Møtet kan bli avholdt digitalt. Hovedstyret vil komme tilbake med informasjon om hvordan møtet blir avholdt.

Det innkalles med dette til årsmøte i Bækkelagets Sportsklub:

Tid: Mandag 15. juni 2020 kl. 18.00

Sted: Ekebergveien 101

DAGSORDEN (§ 15)

1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media

2. Godkjenne innkallelsen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle klubbens årsberetning og gruppenes beretninger

5. Behandle klubbens regnskap og grupperegnskaper i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent for 2021

8. Vedta klubbens og gruppenes budsjett for 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Foreta valg etter §15-10 punktene 1-9

Oslo, 20. april 2020

Øystein Rikheim Sundelin, leder


PS! Reviderte regnskaper, budsjettforslag, innkomne forslag og valgkomiteens

innstilling vil være tilgjengelig to uker før møtet.


0 Kommentar

Siste nytt fra BSK

Postet av Bækkelagets SK den 1. Apr 2020

Kjære alle sammen,

Det er kompliserte dager. Både stort og smått er annerledes enn det var bare for noen uker siden. Klubben vår tilpasser seg situasjonen og gjør endringer både på kort og lengre sikt. Dette er en oppsummering av hva vi gjør og hva vi forbereder oss på. Jeg liker i hovedsak å se på den optimistiske siden av livet, men jeg er realistisk nok til å vite at livet er en kompleks sak.

Kortsiktig gjør vi dette.
Vi planlegger med sikte på gjennomføring av Norway Cup. Hvordan turneringen kan bli seende ut er det vanskelig å si noe om nå, men det blir relativt sikkert uten lag fra fjerne deler av verden. Det kan bli et nordeuropeisk, et nordisk, et skandinavisk, et norsk eller et bynært evenement. Vi avventer helsemyndighetenes videre anbefalinger og vedtak i ukene som kommer.  Mange har lurt på hvorfor vi ikke avlyser allerede nå. Det er fordi vi ønsker å gi alle dem som gleder seg til dette magiske, pulserende og inkluderende «gjestebudet» et håp. Et lys langt der fremme, når mesteparten av de andre lyktene er slukket. 

For nesten alle praktiske formål har klubben fått aktivitetsforbud og har som følge av det permittert trenere og ansatte i administrasjonen som har med dette å gjøre. Alle har fått permitteringsvarsel og de som er permittert er det for inntil fire måneder fra 1.4. I dag er det vedtatt åpning av treningsflater utendørs. Det legges opp til at klubbene kan organiserer dette. Det anses bedre enn at befolkningen gjør dette etter eget forgodtbefinnende. Reglene for smittevern gjelder, to meter avstand og grupper på maksimalt fem. Hvordan BSK vil håndtere dette kommer vi raskt tilbake til.
 Vi minner også om at vi fortsatt har lov å jogge og drive annen trening innenfor de rammer som er satt i vår felles dugnad.

Vi arbeider med rapportering av våre økonomiske tap til myndighetene. Alle retningslinjene for kompensasjon for idretten er ikke klarlagt enda, men vi følger dette nøye. Vi har allerede avlyst ditto arrangementer fra mars frem til sommeren. Vi dokumenterer også tapet klubben lider ved en avlysning av Norway Cup. Det er betydelig. Som dere vet er det mange i administrasjonen som arbeider hele året med arrangementet. Mesteparten av disse kostnadene har vi allerede hatt. I tillegg får klubben betydelig midler fra Norway Cup for det frivillige arbeidet vi gjør i «verdens største dugnad». Disse midlene søker vi erstattet fra de ordningene både staten og kommunen etter hvert vil konkretisere. 

Vi arbeider videre med BSK Arena, og vi vet nå at Fylkesmannen i Oslo har prioritert vår sak og at svaret på naboklagen kommer senest i mai. Dette er bra for fremdriften. Lambertseter og Holtet Videregående skole er i full gang med brukerinvolvering og vi vil ha prosjektet ferdig detaljprosjektert i mai/juni. Da gjenstår politisk behandling av avtalen med Utdanningsetaten, tomtefeste, engangsstøtte-, samt garantistillelse fra kommunen. Vi har god tro på at prosjektet blir politisk vedtatt rett før eller rett over sommeren og at ny skole og idrettshall står ferdig til skolestart 2023. 680 elever vil få sitt videregående skoletilbud på Ekeberg i 40 år! Det er stor entusiasme for prosjektet både hos etaten og skolene. Kommunene i Norge vil også være viktige for å få samfunnshjulene i gang, og da trenger de prosjekter som er «gryteklare», noe vårt prosjekt er. 

Årsmøtet i klubben er foreløpig satt til mandag 15.juni klokken 19:00 – om det blir digitalt eller et fysisk oppmøte vil vi komme tilbake til.

På litt lengre sikt.
BSK har en stolt historie fra 1909. Den skal vi videreføre og vi skal komme oss gjennom denne pandemien og følgene av den. Vi arbeider med gruppene for å sikre at vi har økonomi til å leve gjennom krisen. Det blir en annerledes høst, vinter og vår for klubbens medlemmer. Vi vil legge stor vekt på å få gode treningstilbud til alle ut fra de økonomiske realitetene. Vi forbereder oss på at det ikke kommer noen inntekter fra Norway Cup. Det blir tøffe tak, men Hovedstyret samarbeider godt rundt utfordringene. Neste møte i Hovedstyret er berammet til 16.april for å diskutere og beslutte dette.

Vi vet vi får økonomiske erstatninger, men vi vet ikke hvor store de blir eller når vi får dem. Beløpene vi vil få må disponeres klokt, med mål om sportslig aktivitet, samt at vi må sikre kritisk planleggingskapasitet for Norway Cup i 2021. 

Jeg er en realistisk optimist, selv om det også er krefter i meg som er pessimistisk, og jeg trøster meg med at pessimisten klager over vinden, optimisten forventer at den skal skifte retning, realisten justerer seilene …

God påske ønsker jeg dere alle.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere!

 

Pål Trælvik
Generalsekretær BSK/NC

 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline